Impresum

Podle § 5 TMG

KÖNIG SE & Co KG • Geschäftsbereich Fachpersonal
Nienhagener Straße 30
DE-37186 Moringen

Zastoupení společnosti

Jednatel: Oliver Rokohl • Předseda představenstva: Gerd-Hinrich Döscher

Kontakt

Telefon: 05554 / 204-0
Telefax: 05554 / 2180
E-Mail: moringen@koenigkg.de

Registrační záznam

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Okresní soud Göttingen
Registrační číslo: HRA 202190

Daň z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo podle § 27a zákona o dani z přidané hodnoty: DE361962818

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Náš e-mail je uveden na začátku této části.

Neúčastníme se postupů pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecného zákona v souladu s § 7 (1) TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není realizovatelná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.