Impressum

Informacje wg §5 niemieckiej Ustawy Telemedialnej (TMG):

KÖNIG SE & Co KG • Geschäftsbereich Fachpersonal
Nienhagener Straße 30
DE-37186 Moringen

Reprezentanci:

Dyrektor zarzadzajacy: Oliver Rokohl • Przewodniczacy Rady Dyrektorów: Gerd-Hinrich Döscher

Contact:

Telefon: +49 (0) 5554 / 204-0
Faks: +49 (0) 5554 / 2180
E-Mail: moringen@koenigkg.de

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Getyndze
Nr rejestracyjny: HRA 202190

Podatek od towarów i usług:

Nr identyfikacyjny podatku od towarów i usług wg §27 a niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług: DE361962818

Rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail – patrz wyżej, Impressum.

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Odpowiedzialność cywilna za publikowane treści:

Zgodnie z §7 ust. 1 niemieckiej Ustawy Telemedialnej (TMG) ponosimy jako usługodawca odpowiedzialność za treści własne, publikowane na niniejszych stronach w myśl ogólnych przepisów prawa. Jednak zgodnie z §§8 – 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji, redagowanych przez osoby trzecie, ani badania okoliczności wskazujących na ich nielegalną działalność.

Obowiązek usuwania bądź blokowania użytecznych informacji w sposób zgodny z ogólnymi przepisami prawa pozostaje bez zmian. Jednak można ponieść odpowiedzialność w tym zakresie po uzyskaniu wiedzy na temat konkretnego naruszenia prawa. Bezpośrednio po uzyskaniu wiedzy na temat jakiegokolwiek naruszenia prawa należy niezwłocznie usunąć treści z nim związane.

Odpowiedzialność cywilna za linki:

Nasza oferta obejmuje linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za ww. treści zewnętrzne. Za treści prezentowane na stronach, do których odsyłają linki, odpowiadają zawsze konkretni oferenci bądź administratorzy tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie zamieszczania tych linków. W momencie zamieszczania linków nie rozpoznano jakichkolwiek nielegalnych treści.

Jednak monitorowanie treści stron, do których odsyłają linki, nie jest uzasadnione bez uzyskania konkretnych dowodów naruszenia prawa. Bezpośrednio po uzyskaniu wiedzy na temat naruszenia prawa należy niezwłocznie usunąć tego rodzaju linki.

Prawo autorskie:

Wszelkie treści i utwory opublikowane na danych stronach przez ich administratorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Ich powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie w sposób wykraczający poza przepisy prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści opublikowanych na tej stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Jeśli treści opublikowane na tej stronie nie zostały utworzone przez jej administratora, należy uwzględniać prawa autorskie osób trzecich. Treści pochodzące od osób trzecich oznaczane są w specjalny sposób. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy przesłać stosowną informację pod naszym adresem. Bezpośrednio po uzyskaniu wiedzy na temat naruszenia prawa należy niezwłocznie usunąć tego rodzaju treści.