Impressum

Podľa § 5 TMG

KÖNIG GmbH & Co KG
Nienhagener Straße 30
DE-37186 Moringen

Zastúpenie spoločnosti

Konatelia: Oliver Rokohl, Meiko Fiedler, Gerd-Hinrich Döscher

Osobne zodpovedný partner:
König Verwaltungsgesellschaft mbH
Registerový súd: Okresný súd Göttingen
Registračné číslo: B130024

Kontakt

Telefón: +49 (0) 5554 / 204-0
Telefax: +49 (0) 5554 / 2180
E-Mail: moringen@koenigkg.de

Registračný záznam

Zápis do obchodného registra.
Registerový súd: Okresný súd Göttingen
Registračné číslo: A130123

Daň z pridanej hodnoty

Daňové identifikačné číslo podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty: DE116207894

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Náš e-mail je uvedený na začiatku tejto časti.

Nezúčastňujeme sa postupov na riešenie sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským výborom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecného zákona v súlade s § 7 (1) TMG. Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní sledovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán alebo preverovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď je známa znalosť konkrétneho porušenia zákona. Akonáhle sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Odkazované stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je realizovateľná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Akonáhle sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Kopírovanie, úpravy, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo limity autorských práv vyžadujú písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópia tohto webu sú povolené iba pre súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah týchto stránok nebol vytvorený prevádzkovateľom, sú dodržiavané autorské práva tretích osôb. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Akonáhle sa dozvieme o porušení zákona, okamžite takýto obsah odstránime.